JEZUS' GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE

12Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 13Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 14Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. 15Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 16Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 17Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Wat leert deze tekst over God? 

Als er één onderwerp sterk naar voor komt is het dat Gods liefde voor de mens groot is. Ondanks Gods grootheid en ondanks wij, in vergelijking met Hem niet zo veel voorstellen,  Hij ons wel enorm liefheeft. Zo ver zelfs dat God zelf zijn leven gaf om het onze te redden. Een ultieme blijk van liefde. 

 

Wat beloofd God? 

Als wij Gods liefde aanvaarden en doen wat Hij van ons verlangt dan belooft God datgene te geven waarom wij vragen. Nu hoor ik al sommigen denke :'ja ja, dat zal wel'. Maar in mijn persoonlijke leven kan ik daarvan in elk geval getuigen (zie blessing deze site). God noemt ons niet vriend en laat ons aan ons lot over. Nee, Hij is met ons begaan en geeft wat wij nodig hebben of soms zelf gewoon verlangen.

Wat Heeft God mij te zeggen? 

Als we kijken naar wie God is , dan weten we dat Hij enorm is. Op alle vlakken gaat zijn macht, kennis en karakter veel verder dan wat wij kunnen vatten. Des ondanks Hij ons niet nodig heeft en wij in vergelijking met hem maar erg nietig zijn noemt hij ons niet dienaars maar vrienden! Hij vind ons waardig genoeg om zelfs zijn leven te geven. Hij heeft ons zelfs persoonlijk uitgekozen. Wat wil zeggen dat als we Hem kennen dat Zijn keuze was en Hij zich aan ons heeft geopenbaard!

 

Wat moet ik doen?

 Net zoals bij elke vriendschap, kan ook de vriendschap met God enkel overeind blijven als we bij elkaar passen. Een kip zal nooit vriendje worden met een vos. Willen wij dus Gods vriend zijn, dan zullen wij ook bij elkaar moeten passen. Een vriendschap geeft maar voldoening als je aan elkaar geven aan wat nodig is, er wederzijds vertrouwen is. Om nu Gods vriend te kunnen zijn zullen we ook bij Hem moeten passen, Hij zal ons moeten kunnen vertrouwen. Dat kunnen we doen door te leven zoals Hij dat heeft bedoelt.