Als mensen die gewetenloos met hun naasten zijn ongestraft blijven. Dat zou pas onrechtvaardig zijn, dat zou getuigen van ene liefdeloze God. Maar omgekeerd ook, het zou bijzonder onrechtvaardig zijn mocht iemand die een gewetensvol leven had of zichzelf heeft opgeofferd niet beloond zou worden voor zijn goede daden. Wat we dus kunnen besluiten uit deze tekst is dat God rechtvaardig is. Dat op een dag Hij een oordeel zal uitspreken over allen die geleefd hebben.
 
 
Wat Heeft God mij te zeggen?
De opdracht die hierin verscholen zit is dat wij zorg moeten dragen voor hen die het moeilijk hebben. Zieken, gevangen, naakten,... Vertaald kunnen we bij voorbeeld spreken van vluchtelingen, marginalen en vreemdelingen. Allen zijn het mensen die moeilijkheden ondervinden. Christus verbind zich hier eigenlijk met hen. Want wie hen helpt helpt Christus en wie hen niet helpt evenredig zo. God vind het bijzonder belangrijk dat ieder mens op aarde een goed leven kan leiden. Op andere plaatsen lezen w dat deze mensen hun aangedane onrecht/ellende en lot ook mee in het oordeel wordt genomen. Denk maar aan het Bijbelverhaal waarin de rijke geen deel heeft aan het feestmaal in de hemel maar de arme wel.
 
We kunnen 
 
Wat moet ik doen?