DUMB

Hoe is het mogelijk?

Ondanks alle waarschuwingen, ondanks al onze inspanningen om deze site informatief  te maken en ondanks het feit dat u op alle andere knoppen mocht klikken moest je het een keer proberen. Eén knop mocht je niet gebruiken en wat gebeurt er? 

Het stond er nochtans op de vorige pagina::

"GEVAAR & VERBODEN TOEGANG!”

Ja, we weten wel dat het verleidelijk is om op die knop te drukken, ook al staat er boven dat het niet mag.

 

“Wat is er nu zo speciaal aan die knop, dat ik daar niet op mag drukken?” zul je misschien gedacht hebben. Misschien is een gelijkaardige gedachte bij Eva in de tuin van Eden ook wel opgekomen. “Wat is er zo speciaal aan die vrucht, dat ik daar van God niet van mag eten?”  

  Het doet je misschien wel denken aan dat verhaal uit de Bijbel over de zondeval. Het lijkt immers erg op de situatie waarin je jezelf gebracht hebt. 

Adam en Eva mochten van God van alle vruchten in de tuin van Eden eten, behalve van één vrucht. Het was de vrucht van de boom van kennis van Goed en Kwaad.

Het zal er waarschijnlijk niet zo opgedrukt gestaan hebben als op deze website, maar Adam en Eva wisten heel goed dat ze van God van die vrucht niet mochten eten. Satan verleidde Eva door antwoord te geven op de vraag die misschien door haar hoofd spookte: “Weet je wat er zo speciaal is aan die vrucht? Wel, als je ervan eet, dan word je zoals God, dan zul je aan Hem gelijk zijn.”

Eva liet zich vangen en de rest is geschiedenis. Of toch niet helemaal…

 

Eigenlijk hadden we aan de knop zelf nog moeten dreigen met een computervirus of zoiets om de vergelijking volledig te doen opgaan. Toen Adam en Eva van de vrucht aten, crashte hun systeem. Als straf zou de mens lijden kennen en sterfelijk zijn, iets wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. Door van de vrucht te eten zadelden zij de mensheid met het virus van de zonde op. Dit zou het einde van het verhaal kunnen zijn.  

  Stel je nu eens voor dat je door op de knop te klikken een virus had geactiveerd. Spijtig hé? Computer naar de haaien. Nu, mochten wij dat gedaan hebben dan stel ik mij zo voor dat we ook wel voor een knop gezorgd zouden hebben, die het virus onschadelijk maakt. Bon, dat denk ik toch. We zijn niet onmenselijk. En weet je: God is ook niet onmenselijk. Hoewel wij besmet werden met een virus door onze eigen schuld, heeft God een reddingsplan bedacht. Hij bedacht een knop waardoor het zondevirus onschadelijk werd gemaakt en hij zette er “Jezus Christus, Zoon van God” op. Gods eigen Zoon kwam naar de aarde om te herstellen wat aangetast was door het zondevirus. Hij heeft een upgrade van de mens mogelijk gemaakt. Hoe heeft Hij dat dan gedaan, vraagt u zich misschien af. Wel, Hij is gestorven aan een kruis, ongeveer 2000 jaar geleden. Dat lijkt een vreemde manier om up te graden, maar het was de enige manier. Aan dat kruis won Hij als het ware het recht om de mens te bevrijden van dat virus en hem zo weer een goeddraaiend systeem te maken. Maar, er is een maar.

 

De mens moet de toestemming geven om aan zijn systeem te laten werken. Die toestemming kan jij geven door te geloven dat Jezus de Zoon van God is, door te erkennen dat je fouten maakt en door vergeving te vragen voor die fouten. Dat is de eerste upgrade, die ook wel bekering genoemd wordt. Er is nog een tweede, veel ingrijpender upgrade en dat is wanneer je sterft. Jezus is gestorven op goede vrijdag, maar op Pasen was Zijn graf leeg en die dag is Hij aan verschillende mensen verschenen en in de weken daarna aan nog veel meer mensen, één keer aan 500 mensen tegelijk. Daarmee bewees Hij zijn stelling dat er een eeuwig leven wachtte op de mens die Hem geloofde. Als je de eerste upgrade meemaakt, dan beleef je de tweede als je sterft. Dan krijg je het eeuwige leven Je gaat dan naar de hemel, een plaats waar alles weer perfect is, zoals in het begin de aarde een plaats was. Als je de eerste upgrade niet toelaat, dan zal het virus bij de dood zijn vernietigende werk voltooien en kom je in de hel terecht, een plaats waar het absoluut niet leuk is te zijn. Het wordt vergeleken met een plaats vol vuur waar geween is en tandengeknars. Ik weet niet of u zich al eens ernstig verbrand hebt, maar als verpleegkundige kan ik u vertellen dat de pijnen hels zijn. Aan jou dus de keuze: kies je voor de upgrade ( twee voor de prijs van één) of kies je niet voor de upgrade? Kies je om Jezus te geloven, kies je om te geloven dat Hij de Zoon van God is of kies je ervoor om dat niet te geloven wat ook de gevolgen van uw keuze zijn? Het is aan jou. 

Tot slot nog even voor de absolute duidelijkheid: door op de verboden knop te drukken heb je géén computervirus geactiveerd. Deze pagina is absoluut veilig, zoals de rest van deze site.

Related Articles